Servisné strediská

Servisné strediská

 

Dôležité informácie

  1. Štandardne je potrebné pri servise alebo pri reklamácii uviesť serial number alebo machine type výrobku, pri záručnej oprave priložiť aj doklad o kúpe, záručný list a popísať chybu, závadu, vyplnený reklamačný protokol.
  2. Každý tovar poslaný do servisu musí byť čistý. V prípade, že tovar je neprimerane znečistený, môžeme zákazníkovi účtovať poplatok za čistenie.
  3. Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením počas prepravy. Záruka sa nevzťahuje ani na nasledovné veci: uhlíky, tesnenia a na súčiastky, ktoré sa pravidelne vymieňajú.
  4. Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálne chyby. Nároky vo vzťahu na poškodenie akéhokoľvek priameho alebo nepriameho druhu, voči osobám alebo materiálu sú vylúčené.
  5. Výrobca, predávajúci neberie zodpovednosť na osobné či vecné škody, ktoré boli zavinené nedodržaním pokynov uvedené v návode na použitie, úpravou alebo prestavbou zariadenia.
  6. Ak pri oprave nebude zistená porucha spadajúca do záruky, náklady spojené s opravou a dopravou hradí kupujúci.

 


Zoznam reklamačných a servisných
stredísk

Lincos, s.r.o.

Československej armády 1115/37, 045 01 Moldava nad Bodvou, Slovensko

E-mail: servis@lincos.sk

Tel: +421 915 155 468

Na základe telefonickej dohody

Táto stránka používa súbory cookie, aby vám ponúkla lepší zážitok z prehliadania. Viac informácií nájdete na ako používame cookies. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky bez výslovného súhlasu, budeme predpokladať, že akceptujete iba nevyhnutné súbory cookie.