Kontaktujte nás

Adresa
Lincos, s.r.o.
831 04
Bratislava – m. č. Nové Mesto,
Turbínová 1

IČO: 51 818 256
DIČ: 2120798174
IČ DPH: SK2120798174

Telefón
+421 915 827 774

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 129768/B

Č. účtu: Tatra banka, a.s., Bratislava: 2949058398/1100
IBAN: SK07 1100 0000 0029 4905 8398
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Orgán dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/58 27 21 72; 02/58 27 21 04
fax č.: 02/58 27 21 70

Otváracia doba:
Pondelok-Piatok: 8:00-16:30

Služba zákazníkom

 

Ak sa na stránke vyskytne technický problém

Údržba a iné problémy

V prípade otázok o produkte, objednávky

LincosShop.sk

Volajte nás zadarmo cez Viber!

Viber +421 915 827 774 sk cz hu