PREHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Spoločnosť Lincos, s.r.o. so sídlom Bojnická 20, 831 04 Bratislava – m. č. Rača, IČO: 51818256 prehlasuje ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.lincos.sk, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalejzaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421 915 827 774, emailom: bratislava@lincos.sk, alebo priamo na webovom sídle prevádzkovateľa: https://lincos.sk/ochrana_osobnych_udajov

Mailchimp používame ako marketingovú platformu, údaje pre Mailchimp preposielame na spracovanie. 
Viac informácií o ochrane osobných údajov služby Mailchimp nájdete tu.